Locally produced mushrooms.. Freshly delivered!
Logo

Waarom Urban en Waarom Funghi?

Paddenstoelen zijn geweldig en erg gezond. Paddenstoelen kunnen worden genoten door veganisten, vegetariërs, flexitariërs en iedereen die zijn plantendieet wil upgraden!

Paddenstoelen bevatten ongelooflijk weinig vet maar zijn zeer rijk aan eiwitten, mineralen, antioxidanten en vitamines (als B- en D-complexgroepen). Van paddenstoelen is aangetoond dat ze de bloeddruk verlagen en het immuunsysteem van het lichaam versterken!

Paddenstoelen kunnen binnenshuis worden geproduceerd in stedelijke gebieden. Een vers, lokaal product dus dichtbij de eindverbruikers!

Why Urban and Why Funghi?

Mushrooms are amazing and very healthy. Mushrooms can be enjoyed by vegans, vegetarians, flexitarians, and anyone who is looking to upgrade their plant diet!

They are low in fat but very rich in proteins, minerals, antioxidants and vitamins (as B and D complex groups). Mushrooms have been shown to reduce blood pressure and empower the body’s immune system!

Mushrooms can be produced indoors in Urban areas. Thus, providing a fresh, local product just close to the final consumers!

Verse, Het Beste!

Paddenstoelen zijn kort houdbaar. Dit betekent dat ze al snel hun voedingseigenschappen en hun karakteristieke textuur beginnen te verliezen. We willen onze lokale gemeenschap verse en hoogwaardige paddenstoelen bieden door verse en gezonde paddenstoelen te leveren die elke dag met de hand worden geplukt.

Fresh, The Best!

Mushrooms have a short life shelf. This means that very soon they start to lose their nutritional proprieties and their characteristic texture. We want to provide fresh and high-quality mushrooms to our local community by delivering fresh and healthy mushrooms which are picked by hand every day!

Urban Landbouw

Voedselproductie heeft een grote impact op bodemdegradatie, soorten en habitatverlies. We willen paddenstoelen produceren in het stedelijk landschap door binnen te kweken, in verlaten gebouwen. Op deze manier kunnen we de hoeveelheid land die wordt gebruikt voor de productie van voedsel verminderen, terwijl we naast de eindgebruikers produceren.

Urban Farming

Food production has a major impact on soil degradation, species and habitat loss. We want to produce mushrooms in the urban landscape by growing indoors, in abandoned buildings. In this way, we can reduce the amount of land used for producing food while producing next to the final consumers.

Lokaal is Lekker!

Eten legt tegenwoordig waanzinnige afstanden af van “veld” naar “bord”. Consumenten weten niet meer waar hun voedsel vandaan komt en wie het produceert. We willen betrokken zijn bij onze lokale gemeenschap. We willen onze klanten kennen en door hen gekend worden. Wij zijn van mening dat menselijke gemeenschappen opnieuw moeten worden versterkt. Als onderdeel van StreekWaar kunnen we contact maken met onze eindconsumenten door elke zaterdag op de zaterdagmarkt te staan en door in contact te komen met onze gemeenschap.

Local is Good!

Food is nowadays travelling crazy distances from “field” to “plate”. Consumers no longer know where their food comes from and who is producing it. We want to be engaged in our local community. We want to know our customers and want to be known by them. We believe human communities need to be empowered once again. As part of StreekWaar, we are able to connect to our final consumers by being at the Saturday market every Saturday and by engaging with our community.

Onze Producten

We kweken een verse Oesterzwammen die worden gekenmerkt door veel verschillende vormen en …kleuren!

We bieden ook een verscheidenheid aan gedroogde producten, die u kunt gebruiken om uw maaltijden of als een perfect cadeau!

Our Products

We grow a variety of Oyster Mushrooms which are characterised by many different shapes and …colours!

We also offer a variety of dried mushroom products. They can be used to add taste to your meals or as a perfect gift for your event or colleagues!

WIE IS URBAN FUNGHI?

We hebben een passie voor eten, een passie voor landbouw en een passie voor het milieu!

We are passionate about food, passionate about farming and passionate about the environment!

De Boeren

Alessia: Alessia werd geboren in Praag en groeide op in Rome. Ondanks dat ze uit een stedelijke omgeving komt, wordt ze tijdens haar studie verliefd op de natuur en vooral op duurzame landbouw. Urban Funghi is haar manier om haar stedelijke achtergrond te combineren met duurzame landbouw en om een vers en lokaal product te leveren aan een mondige consumentengemeenschap!

Sebastian: Sebastian werd geboren in Breda en kwam na heel wat reizen over de wereld in Wageningen terecht om duurzame ontwikkeling te studeren. Ondanks zijn interesse in sociale zaken, is wat Sebastian echt doet stralen, zijn handen uit de mouwen te steken, te plannen en te bouwen en daarom werd hij timmerman. Urban Funghi is daarom een creatieve speeltuin waar je nieuwe ruimtes kunt plannen en prachtige dingen kunt laten gebeuren!

The Farmers

Alessia: Alessia was born in Prague and raised in Rome. Despite coming from a city environment, she falls in love with nature and especially sustainable farming during her studies. Urban Funghi is her way to combine her urban background with sustainable farming and to provide a fresh and local product to an empowered consumer community!

Sebastian: Sebastian was born in Breda and after quite some travelling around the world found himself in Wageningen to study sustainable development. Despite his interest in social matters, what really makes Sebastian’s eyes shine, is having his hands-on, plan and build and this is why he became a carpenter. Urban Funghi is, therefore, a creative playground where to plan new spaces and make wonderful things happen!

OUR SUPPORTERS